Webinar: ÄR VARUMÄRKET ERT ”POWER TOOL”? – Så får ni kraft att motivera prishöjning och skapa efterfrågan

->> LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Med hög inflation, ökade kostnader till följd av det oroliga världsläget, ser det här året ut att bli utmanande för många företag.

Styrkan i ert varumärke – ert Brand Equity – är historiskt bevisat en av de viktigaste nycklarna till finansiell stabilitet – ett vaccin i finansiell nedgång och en hävstång för tillväxt. Stort fokus har länge lagts på aktivering och konvertering, nu behövs nya grepp. Varumärket behövs mer än någonsin som kraftkälla. Låt oss berätta om hur det är möjligt – hur du oberoende av marknadssituation kan maximera ditt varumärkes kraft.

I det här webinaret kommer du bland annat få svar på:

— Hur varumärket kan skapa ökad efterfrågan
— Varför differentiering är en av nycklarna i orostider
— Hur oroliga är svenska folket – hur tänker man om sin konsumtion
— Vilka ”vitala tecken” som underbygger starka varumärken
— Ser vi koppling mellan ett starkt varumärke och finansiellt värde
— Vad kan vi lära oss av de globalt starkaste varumärkena

Datum och tid
Onsdag 26 oktober, 2022 kl. 08.30 – 09.15 alternativt
Torsdag 27 oktober, 2022, kl. 12.00 – 12.45

->> LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Insikterna är till stor del baserade på forsnkning från BrandZ – Kantars globla varumärkesstudie som genomförs årligen i över 500 kategorier på 50 marknader.


© copyright 2021. All RIghts Reserved