Webinar 13/6: Har er marknadsavdelning ett MRM-system?

Har er marknadsavdelning ett MRM-system?

Anmäl dig här: https://digitalplattform.se/webinar-mrm

Att ha ett CRM-system för att stötta sälj är en självklarhet i de flesta organisationer, medan ett motsvarande system för marknadsavdelningen inte är lika vanligt. Där sköts planering inte sällan fortfarande i excelark och att-göra-listan består ofta av postit-lappar på skrivbordet. Men numera har marknadsteamet sitt alldeles egna system med en egen trebokstavskombination – MRM.

Effektivitet och samarbete

MRM står för Marketing Resource Management och hanterar marknadsavdelningens centrala funktioner som planering av projekt, kampanjer, budget och produktion. Här finns också verktyg för uppföljning och analys av resultat från digitala källor som ger input och feedback till framtida kampanjer och projekt. Med ett MRM-system kan företag öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra samarbetet mellan olika grupper och avdelningar.

Digital Plattform bjuder in till ett webinar där de genom en onlinedemo kommer att visa hur det funkar i praktiken.

 

Datum: Tisdag 13 juni

Tid: 15.00-15.40

Anmäl dig här: https://digitalplattform.se/webinar-mrm

Här kan du läsa mer om MRM-system: https://digitalplattform.se/ta-marknadsteamet-till-en-ny-niva-med-ett-mrm-system/


© copyright 2021. All RIghts Reserved