5/9 Göteborg: Din strategi för framtidens affärer (GU Executive Education, Handelshögskolan)

5/9: Din strategi för framtidens affärer (GU Executive Education, Handelshögskolan)

Tid: 5/9, välkommen från kl 07.30, seminarium  08.00-09.00

Anmäl dig genom att maila till: exed@handels.gu.se

Plats: Handelshögskolan, Göteborg – Matsalen på Malmstenvåningen (våning 6 i A-huset)

Samarrangemang med Marknadsförarna Göteborg & Marknadscheferna

 

Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg är en vidareutbildning för ledare och chefer vars uppdrag blir alltmer utmanande i en värld med ständigt ökande förändringstakt.

Programmet, som är engelskspråkigt och ges på deltid över 21 månader, bygger på den senaste forskningen och föreläsarna kommer dels från Handelshögskolan dels från Handelshögskolans partneruniversitet runt om i världen. Programmet ger insikter om både nordiska affärsrelaterade styrkor och om tillväxtregioners affärskultur, utveckling och inverkan på världsmarknaden. Det inkluderar också studieresor till Bangalore i Indien och till Seoul i Sydkorea.

Nu erbjuds vi en gratis ”prova-på” lektion med Fredrik Lavén, som är universitetslektor på Sektionen för management och organisation på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han ger en miniföreläsning om värdeskapande och strategier. Du får smakprov på kunskap om hur var och en i sin verksamhet kan identifiera vilka affärserbjudanden och förmågor som behöver utvecklas i strävan mot ett hållbart och lönsamt värdeskapande.

 

Om Executive MBA

Mer info: Executive MBA | GU Executive Education (guexed.com)

Din strategi för framtidens affärer

Mer info på sidan om tvådagarsprogrammet Strategi och hållbart värdeskapande som Fredrik Lavén håller i.

ANMÄL DIG GENOM ATT MAILA TILL: exed@handels.gu.se


© copyright 2021. All RIghts Reserved