17/4 Enköping: Chef & Ledarskapsdag i Mälardalen

Enköping 17/4: Chef & Ledarskapsdag i Mälardalen

Vi har glädjen att bjuda in dig till en inspirerande dag fylld med kunskap, nätverkande och reflektion – Chef & Ledarskapsdag! En unik möjlighet att möta och lära av några av Sveriges mest framstående experter inom området.

PROGRAM:

– Föreläsning av Svante Randlert: Utforska de senaste trenderna inom ledarskap och få insikter om att navigera framgångsrikt i dagens föränderliga affärsmiljö.

Svante hjälper ledare att hitta sin inre kompass och navigera genom den osäkra och utmanande världen av affärer. Han kan sägs vara en av de mest inflytelserika personerna inom ledarskapsutveckling i Sverige och världen. Han har en unik förmåga att inspirera och motivera andra att uppnå sina mål och drömmar.

-Föreläsning Agneta Olsson har en bakgrund som ledare i flera organisationer, bland annat ICA, Santa Maria, Coop och nu senast som VD för Almi Väst. Att lyckas som Vd/chef och ledare i ägarledda företag innebär många utmaningar som ställer särskilda krav på såväl ledare som ägarna. En extra utmaning i ägarledda företag är att ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten. Hennes verktygslåda är stor och hon ger dig bland annat verktyg för att avgöra om du vill gå in i ett uppdrag som VD/chef i ett ägarlettbolag och för att lyckas med att vara ledare i ett.

– Föreläsning Chefen för Arméstaben överste Stefan Jansson ger en inblick i det förändringsarbete som Armén står inför och som du kan inspireras av för din organisations föränd ringsresa Utgångspunkt tas i den tillväxt som Regering och Riks dagen beslutat men omfamnar också delar av det för ändringsarbete som måste ske inom ramen för strategi, organisation, ledning och personell tillväxt. Stefan har stor erfarenhet av att leda en större organisation i ständig förändring och djupa kunskaper i hur ledarskapet påverkar och påverkas av förändringar.

NÄTVERKANDE & REFLEKTION:

Möjligheten till att knyta nya kontakter och dela erfarenheter med andra chefer och ledare från hela Mälardalen är en viktig del av dagen. Vi har avsatt tid för att främja nätverkande och reflektion, där du kan utbyta idéer och tankar med likasinnade.

 

PRAKTISK INFORMATION:

Datum och tid: 17 april, 08:00-18:00

Plats: Kompassen Enköping

Biljettpris: 3995 kr exklusive moms som medlem i Marknadscheferna ger vi dig 500 kr i rabatt om du anger MC2024.
I biljetten ingår frukost, lunch och tre rätters middag.

Hemsida 

https://www.malarmoten.se/chefochledarskapsdagen/

Anmälan via denna länken 

https://bit.ly/3NupHre

 

Vi ser fram emot att välkomna dig till en dag fylld med insikter, inspiration och möjligheter att stärka ditt ledarskap. Säkra din plats redan idag och ange koden MC2024 vid bokningen för att ta del av det förmånliga biljettpriset.

Vänliga hälsningar,

Richard Erikson

Projektledare

Mälarmöten

Info@malarmoten.se


© copyright 2021. All RIghts Reserved